Bibliotek

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Bibliotek
Testperiod naturvetenskap

Eventuella störningar i bibliotekets system

Biblioteket har under sommaren genomfört ett omfattande systembyte. Det nya systemet fungerar nu i stort som det ska men en del problem arbetar vi fortfarande med.

Inköpsförslag under sommaren

Problem med utlån snart lösta

Många nya studenter har hört av sig till oss och meddelat att de inte kan logga in på vår hemsida eller låna böcker från biblioteket.

Biblioteket för socialt arbete

Ändrade öppettider på Biblioteket för socialt arbete

Mellan 22 och 26 augusti är Biblioteket för socialt arbete endast öppet och bemannat mellan 13.00 och 16.00. Måndagen den 29 augusti återgår vi till ordinarie öppettider.

NODbiblioteket

NOD-biblioteket stänger

NOD-biblioteket stänger ner och kursböckerna kommer att på sikt föras över till Frescatibiblioteket (huvudbiblioteket).

Öppettider för Frescatibiblioteket

Måndag - torsdag: 08.00 - 21.30
Fredag: 08.00 - 18.00
Lördag - söndag: 09.00 - 17.00

Informationsdisken bemannas från 09.00 alla dagar.