Avhandlingsstöd

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Bibliotek
  4. Forskarstöd
  5. Avhandlingsstöd

ISBN till doktorsavhandling

Du behöver två ISBN till din doktorsavhandling och dessa får du av oss på universitetsbiblioteket.

Spika din avhandling

Enligt rektorsbeslut ska din disputation tillkännages i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) på din spikdag, tre veckor före disputationen.

Tryck din avhandling

Universitetsbiblioteket stödjer dig i processen att trycka din doktorsavhandling. Vi hjälper dig med en tidsplan för tryckning och med spikningen i DiVA.

Kontakt

OBS! Måndagen den 25 september kan du inte nå oss via e-post pga systemunderhåll. Du kan nå oss på telefon 08-16 14 50.

Frågor om DiVA
diva@sub.su.se

Frågor om open access
openaccess@sub.su.se

Frågor om forskningsdata
opendata@sub.su.se

Frågor om kurser och seminarier
kursbokning@sub.su.se

Frågor om spikning och avhandlingsstöd
avhandlingssupport@sub.su.se
tel. 08-16 14 50

Frågor om Word-mallen
mallsupport@sub.su.se