Digitalisering

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Bibliotek
  4. Forskarstöd
  5. Digitalisering

Skanning av material

Så här beställer du skanning av material ur Stockholms universitetsbiblioteks samlingar.

Digitalisera din avhandling

Om du vill ha din avhandling, rapport eller övrig skrift från Stockholms universitet publicerad i DiVA, kan du beställa skanning hos universitetsbiblioteket.

Kontakt

OBS! Måndagen den 25 september kan du inte nå oss via e-post pga systemunderhåll. Du kan nå oss på telefon 08-16 14 50.

Frågor om DiVA
diva@sub.su.se

Frågor om open access
openaccess@sub.su.se

Frågor om forskningsdata
opendata@sub.su.se

Frågor om kurser och seminarier
kursbokning@sub.su.se

Frågor om spikning och avhandlingsstöd
avhandlingssupport@sub.su.se
tel. 08-16 14 50

Frågor om Word-mallen
mallsupport@sub.su.se