Open access

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Bibliotek
  4. Forskarstöd
  5. Open access

Open Access på Stockholms universitet

Svenska forskare som är anställda vid statligt drivna universitet har i uppdrag att dela med sig av sina forskningsresultat på ett tillgängligt sätt. Detta uppdrag underlättas av att forskningsresultat publiceras öppet tillgängligt, framförallt via Open Access.

Stockholm University Press

Stockholm University Press (SUP) är ett forskardrivet förlag som publicerar sakkunniggranskade böcker och tidskrifter Open Access.

Nytt open access-avtal med Springer

Nytt open access-avtal med Springer

Nu kan du som forskare vid Stockholms universitet publicera dig open access utan avgift i över 1600 tidskrifter från Springer.

Rabatterade och förbetalda publiceringsavgifter

Att publicera en artikel i en Open Access-tidskrift eller i en (prenumerationsbaserad) hybridtidskrift innebär oftast en publiceringsavgift (article processing charge, APC). Via medlemskap eller som ett villkor i bibliotekets avtal med förlaget är universitetets forskare berättigade till rabatterade eller förbetalda publiceringsavgifter hos vissa förlag.

Kontakt

Frågor om DiVA
diva.sub@su.se

Frågor om forskningsdata
opendata@su.se

Frågor om individuell rådgivning (för forskare)
bokabibliotekarie.sub@su.se

Frågor om kurser och seminarier
kursbokning.sub@su.se

Frågor om open access
openaccess@su.se

Frågor om spikning och avhandlingsstöd
avhandlingssupport.sub@su.se
tel. 08-16 14 50

Frågor om Word-mallen
sub_mallsupport@su.se