Föreläsningarna hålls på Scenen i universitetsbiblioteket, är gratis och öppna för alla. En del av föreläsningarna spelas in och publiceras på vår webbplats och bibliotekets YouTube-kanal.

Kommande föreläsningar

Föreläsningsserien fortsätter under hösten 2017. Uppdateringar kommer till hösten.

Tidigare föreläsningar (inspelningar)

Vill du föreläsa för oss?

Arbetar du med öppen vetenskap och vill dela med dig av ditt arbete? Hör av dig till oss! Vi välkomnar också förslag på personer som du tror kan vara intressanta att bjuda in.

Vi bjuder in olika aktörer och intressenter som med exempel från verkligheten belyser sitt arbete inom öppen tillgång till forskningsresultat och forskningsdata - forskare, forskningsfinansiärer, forskningsinfrastrukturer och olika interna och externa expertkompetenser inom forskningsstödjande funktioner. 

Hur arbetar Stockholms universitet med öppen vetenskap?

Vi har sett att det finns ett behov av att informera, kommunicera och samordna arbetet lokalt inom lärosätet, men även nationellt mellan lärosäten och med andra aktörer. Vi tycker att det är viktigt att på olika sätt bidra till det nationella arbetet med öppen forskning och detta är universitetets arena för möten, dialog, kunskapsutbyte och diskussioner inom open science.