Open access

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Bibliotek
  4. Forskarstöd
  5. Open access

Open Access på Stockholms universitet

Svenska forskare som är anställda vid statligt drivna universitet har i uppdrag att dela med sig av sina forskningsresultat på ett tillgängligt sätt. Detta uppdrag underlättas av att forskningsresultat publiceras öppet tillgängligt, framförallt via Open Access.

Stockholm University Press

Stockholm University Press (SUP) är ett forskardrivet förlag som publicerar sakkunniggranskade böcker och tidskrifter Open Access.

Nytt open access-avtal med Springer

Nytt open access-avtal med Springer

Nu kan du som forskare vid Stockholms universitet publicera dig open access utan avgift i över 1600 tidskrifter från Springer.

Övriga nyheter

2017 sista året med OA-vouchers från Royal Society of Chemistry

Sedan 2013 har Stockholms universitet varje år fått ett antal så kallade ”Gold for Gold vouchers” för kostnadsfri open access publicering i tidskrifter från Royal Society of Chemistry (RSC). 2017 blir dock sista året, från och med 2018 kommer programmet Gold for Gold att upphöra.

Rabatter på publiceringsavgifter

Att publicera en artikel i en Open Access-tidskrift eller i en hybridtidskrift innebär oftast en publiceringsavgift. Via medlemskap eller som ett villkor i bibliotekets förlagsavtal är universitetets forskare berättigade till rabatt på publiceringsavgiften hos vissa förlag.

OA-publicering utan författaravgifter - Open Library of Humanitites

Som forskare inom humaniora kan du publicera dig Open Access hos Open Library of Humanities utan att betala några författaravgifter.

Kontakt

Frågor om DiVA
diva.sub@su.se

Frågor om forskningsdata
opendata@su.se

Frågor om individuell rådgivning (för forskare)
bokabibliotekarie.sub@su.se

Frågor om kurser och seminarier
kursbokning.sub@su.se

Frågor om open access
openaccess.sub@su.se

Frågor om spikning och avhandlingsstöd
avhandlingssupport.sub@su.se
tel. 08-16 14 50

Frågor om Word-mallen
sub_mallsupport@su.se