I gruppen ingår överbibliotekarien, sektionscheferna samt två processledare. Ledningsgruppen sammanträder varje vecka och mötena protokollförs.

Från vänster: Martin Wincent, Wilhelm Widmark, Mia Wahlberg, Tomas Wiksten, Eva Dahlbäck, Anders Söderbäck och Henrik Miettinen. Foto: Niklas Björling.
Från vänster: Martin Wincent, Wilhelm Widmark, Mia Wahlberg, Tomas Wiksten, Eva Dahlbäck, Anders Söderbäck och Henrik Miettinen. Foto: Niklas Björling.

 
Överbibliotekarie

Wilhelm Widmark

telefon: 08-16 27 33
T.f. Stabschef & Processledare
Staben

Eva Dahlbäck

telefon: 08-16 27 06
 
Processledare

Martin Wincent

telefon: 08-16 16 28
Sektionschef
Sektionen för system och utveckling

Henrik Miettinen

telefon: 08-16 49 67
 
Sektionschef
Sektionen för kundservice

Anders Söderbäck

telefon: 08-16 27 79
Sektionschef
Sektionen för media

Mia Wahlberg

telefon: 08-16 68 33
 
Personalspecialist
Staben

Tomas Wiksten

telefon: 08-16 27 21

Tillbaka till toppen