Biblioteket har sedan tidigare SAGE Research Methods Online (SRMO), samt SAGE Research Methods Cases och Datasets. Nu finns följande tilläggsprodukter fram till 30 november 2017:

SAGE Research Methods Cases 2

Detta är en fördjupning och komplettering av SAGE Research methods online och innehåller fallstudier (cases) inom samhällsvetenskapliga ämnen som ekonomi, pedagogik, politik, psykologi och sociologi.

SAGE Research Methods Video

Video (SRMV) innehåller över 480 filmer i form av handledningar, intervjuer, fallstudier och minidokumentärer vilka behandlar olika delar i forskningsprocessen.

Testa  SAGE Research Methods Cases 2 samt SAGE Research Video och hör gärna av dig till media@sub.su.se vad du tycker.

Bibliotekets förvärv är behovs‐ och efterfrågestyrt och din åsikt är viktig.