Det är med andra ord säkert att gå in i byggnaden igen.