JoVE är den första vetenskapliga tidskriften som publicerar filmer i stället för artiklar. Här hittar du tusentals inspelade vetenskapliga experiment, möjliga att återskapa i olika forskningsmiljöer. Via biblioteket har du sedan tidigare tillgång till ämnena biologi, bioteknik, kemi, miljövetenskap, neurovetenskap och teknik.

Biblioteket har nu utökat sin prenumeration med JoVE Science Education, som är en databas med undervisningsfilmer. Via steg-för-steg demonstrationer fungerar filmerna som undervisningsmaterial för att lära ut grunderna inom respektive ämne. Ämnena du har tillgång till är biologi, grund- och avancerad nivå, samt miljövetenskap. Till och med den sista december har vi även en provperiod på undervisningsfilmerna inom psykologi.

Här når du JoVE

Bibliotekets förvärv är behovs- och efterfrågestyrt. Skicka gärna dina synpunkter till media@sub.su.se