MGG Online lanserades i november 2016 som en dynamisk online-version av det tyska uppslagsverket Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Databasen revideras, uppdateras och utökas kontinuerligt med nyskrivna artiklar. I dagsläget innehåller MGG Online över 19 000 artiklar, skrivna av över 3 500 författare från 55 olika länder.

Bibliotekets förvärv är behovs- och efterfrågestyrt. Skicka gärna dina synpunkter till media@sub.su.se