Grow Kudos är främst ett stöd för forskare men Altmetrics For Institutions är användbart för både forskare och kommunikatörer vid Stockholms universitet. Stockholms universitetsbibliotek har införskaffat en testperiod på ett år (2017) för både Grow Kudos och Altmetrics EFI.

Användare av verktygen kan få statistik för varje publikation: antal delningar, var publikationerna har delats, hur de har delats och av vilka samt resultatet av spridningen. Grow Kudos och Altmetrics EFI kan hjälpa dig att ta beslut om vilka kommunikationsaktiviteter som kan vara aktuella för vilka kanaler och vilken form av marknadsföring som kan vara den mest effektiva för diskussion och uppmärksamhet för din forskning.

Verktygen kan också hjälpa institutionen att nå och kartlägga nya publiker och målgrupper som går utanför akademin.