Frågan vi valde att lyfta är dock denna gång mer av en åsikt och en återkoppling på det.

Läs mer om "Veckans fråga" här.

Veckans fråga: ”Bekvämare sittplatser och mer ”hängytor” för plugg. Tänk ergonomiskt!”

Återkoppling från biblioteket

- Den tomma ytan på entréplanet kommer att möbleras med grupparbetsplatser. Det pågår just nu ett projekt som tittar på hur det kan göras på bästa sätt. Vi har fått in synpunkter från studenter och tittar på lämpliga möbler, Carolina Engfeldt (Bibliotekarie).

Läs mer om "Hur vill du möblera din studieplats på biblioteket?"