FACTIVA, utgiven av Dow Jones, är en internationell nyhetsdatabas inom ekonomi, samhällsvetenskap, kommunikation, teknologi och politik. Här hittar du fulltextmaterial från över 36 000 olika källor såsom nyhetsbyråer, företagsrapporter och nästan 15 000 internationella och nationella dagstidningar och magasin, exempelvis

  • Dagens industri   
  • Financial Times
  • Forbes
  • Frankfurter Allgemeine 
  • South China Morning Post 
  • the Wall Street Journal.

Sök i FACTIVA.                                                                                                                                       

Bibliotekets förvärv är behovs-och eftrfrågestyrt. Skicka gärna dina synpunkter till media@sub.su.se