Projektet pågår under perioden september 2016 - maj 2017 och leds av Tomas Lidman, Vigdis Moe Skarstein och Gunnar Sahlin i samarbete med Stockholms universitetsbibliotek. Projektet finansieras av Svenska Institutet (SI) inom ramen för sitt arbete med att stärka Sveriges relationer med Östersjöländerna.

Snabblänkar

Projektets mål

  • Att undersöka hur det är möjligt att stärka det digitala samarbetet i de baltiska länderna inom bibliotek, arkiv och museer.
  • Skapa en process och service som stödjer projektets syfte.
  • Titta på hur digital hantering och humaniora kan förenkla arbetsprocesser. Via tidigare erfarenheter visa på behov av effektiva arbetsprocesser.
  • Kan ses som en förstudie för ett flertal frågor inför en tillämpning inom områdena kunskapsöverföring, infrastruktur, nätverkande och informationshantering.
  • Skapa förutsättningar för ett välorganiserat samarbete inom Östersjöområdet och förenkla integreringen av de baltiska ländernas kulturarv i övriga Europa.

 

Tillbaka till toppen

Aktuellt

I mitten av september 2016 höll projektet ett första uppstartsmöte. De tre medverkande baltiska nationalbiblioteken redovisade respektive lands status och alternativa vägval för projektet. Ett andra möte hölls i samband med Biblioteka Balticas konferens i Riga i oktober, för att diskutera nyckelfrågor och riktlinjer för projektet.

Projektet fick även möjlighet att presentera sig på konferensen. Nästa möte hölls i Tallinn i början av december, samt Vilnius i mars 2017. Därefter genomfördes besök på respektive nationalbibliotek för att mer djupgående belysa respektive lands olika projektstrategier.

Nästa träff äger rum i Tallinn. Då kommer även ett antal forskare att delta från bland annat Sverige och Estland, med syfte att bidra med sina forskningsperspektiv. Projektet kommer att avslutas med ett seminarium och en slutrapport i Stockholm i början av juni 2017.

Projektmöte vid Estonia National Library i Tallinn den 6 december. På bilden från vänster: Raivo Ruusalepp, Gunnar Sahlin, Eva Enarson, Renaldas Gudauskas, Andris Vilks, Tomas Lidman, Vigdis Moe Skarstein och Janne Andresoo. Foto: Teet Malsroos
Projektmöte vid Estonia National Library i Tallinn den 6 december. På bilden från vänster: Raivo Ruusalepp, Gunnar Sahlin, Eva Enarson, Renaldas Gudauskas, Andris Vilks, Tomas Lidman, Vigdis Moe Skarstein och Janne Andresoo. Foto: Teet Malsroos
 

Tillbaka till toppen

Kontaktuppgifter

Projektansvariga

Projektadministratör

Projektpartners

Tillbaka till toppen

Den 19 – 20 september träffades projektet för ett första möte vid Stockholms universitet. Från vänster: Andris Vilks, Renaldas Gudauskas, Gunnar Sahlin, Vigdis Moe Skarstein, Raivo Ruusalepp och Tomas Lidman. Foto: Eva Enarson.
Den 19 – 20 september träffades projektet för ett första möte vid Stockholms universitet. Från vänster: Andris Vilks, Renaldas Gudauskas, Gunnar Sahlin, Vigdis Moe Skarstein, Raivo Ruusalepp och Tomas Lidman. Foto: Eva Enarson.

Tillbaka till toppen