Grow Kudos är främst ett stöd för forskare men Altmetrics For Institutions är användbart för både forskare och kommunikatörer vid Stockholms universitet.

Användare av verktygen kan få statistik för varje publikation: antal delningar, var publikationerna har delats, hur de har delats och av vilka samt resultatet av spridningen. Grow Kudos och Altmetrics EFI hjälper dig att ta beslut om vilka kommunikationsaktiviteter som kan vara aktuella för vilka kanaler och vilken form av marknadsföring som kan vara den mest effektiva för diskussion och uppmärksamhet.

Verktygen kan också hjälpa institutionen att nå och kartlägga nya publiker och målgrupper utanför akademin. Stockholms universitetsbibliotek har införskaffat en testperiod på ett år för både Grow Kudos och Altmetrics EFI. Testperioden pågår under hela 2017.

Så fungerar Grow Kudos

Grow Kudos är ett digitalt verktyg som hjälper forskare att praktiskt öka uppmärksamhet för forskning från Stockholms universitet. Kudos erbjuder samtidigt vissa insikter i effekten av att kommunicera forskningen. Så fungerar Grow Kudos.

Så fungerar Altmetrics For Institutions (EFI)

Altmetric Explorer for Institutions, är ett verktyg som ger forskare och kommunikatörer djupare insikter om var, när och hur mycket det pratas om forskning från Stockholms universitet i bl.a. sociala medier. Så fungerar Altmetrics EFI.