För att boka behöver du ett aktivt universitetskonto och ett giltigt universitetskort.

Rummen har olika storlek: vissa är avsedda för en person, andra är större och rymmer grupper upp till 6-8 personer. Alla rummen är utmärkta på kartorna över biblioteket.

Du kan boka rum nio timmar per tvåveckorsperiod, som mest två veckor i förväg.

I de grupprum som har dator finns det tillgång till Internet och Microsoft Office. Trådlöst nät finns på hela Campus.

Boka grupprum (kräver inloggning).

Tillbaka till toppen