Samtycke till behandling av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (EU 2016:679, GDPR) samt Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (SFS 2018:218) och övrig kompletterande nationell lagstiftning

Från blanketten du fyllde i vid tillfället för foto, film eller ljudinspelning

Jag samtycker till att Stockholms universitet har rätt att använda mina personuppgifter nedan, från aktuellt tillfälle, i såväl redaktionella som i marknadsföringssammanhang, både i tryckt och i digital form. Användningen är exempelvis på universitetets webbsidor och sociala medier, i annonser, i nyhetsbrev, i broschyrer och annat tryckt material samt som pressbilder. Personuppgiftsbehandlingen kommer att ske i enlighet med EU:s Dataskyddsförordning samt kompletterande nationell lagstiftning och utföras med ditt samtycke som rättslig grund för behandlingen.

  • Mitt namn,
  • Mitt foto (bild där jag finns med),
  • Film (rörlig bild där jag finns med),
  • Uttalanden av mig i intervjuer som jag har godkänt och
  • Kontaktuppgifter till mig.

Samtycket gäller perioden från undertecknande och 3, 5 eller 15 år framåt. (ringa in)

Universitetet är inte skyldig att meddela mig när denna medverkan eller publicering kommer att ske. Dock längst till det antal år som ringats in på pappersblanketten. 

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till personuppgiftsbehandlingen genom att  kontakta den enhet vid Stockholms universitet som du fick kontaktuppgifter till när du skrev på samtyckesblanketten.