Institutionen för ekologi, miljö och botanik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för ekologi, miljö och botanik
Predators

Rovfisk kan motverka övergödningsproblem

Åtgärder som gynnar rovfiskar, till exempel torsk, gädda och abborre, kan bidra till att motverka övergödningsproblem i kustområden. Forskningsresultaten publiceras nu i den vetenskapliga tidskriften Journal of Applied Ecology.

Odlingstv

Lär mer om trädgårdsodling och växter i ny filmserie

I den nya filmserien Vetenskap & Trädgård kan du lära dig mer om trädgårdsodling och växternas biologi. Du får följa forskare vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik som berättar om aktuell forskning som hjälper dig att förstå hur växterna fungerar.

Analysis machine

Neurotoxinet BMAA hittat hos människor i Sverige

BMAA kan produceras av cyanobakterier och har tidigare detekterats i fisk och ett flertal andra organismer i Östersjön. Toxinet har nu även påträffats i det centrala nervsystemet hos tre av 25 undersökta individer i Sverige.

Bild på typisk barrskog

Barrskogens viktigaste kvävekälla identifierad

Forskare har nu upptäckt vilken organism som bidrar mest med kväve till kretsloppet i Sveriges störst utbredda naturtyp – barrskogen.

Sök bland våra exjobb

Masterarbete

Student-/medarbetarportal:

Mitt universitet

Interninformation