Institutionen för ekologi, miljö och botanik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för ekologi, miljö och botanik
Stefano Bonaglia Askö

Östersjöns musslor och maskar släpper lika mycket växthusgas som 20 000 mjölkkor

Musslor och maskar ökar frisättningen av metangas upp till åtta gånger mer jämfört med havsbottnar utan djur, visar en studie gjord av forskare vid Stockholms universitet och Cardiff University.

Fågelbär med logo

Vill du vara med och ta reda på hur fåglar sprider frön?

Appen Fågelbär är skapad av forskare på institutionen för ekologi, miljö och botanik och konstruerad av ett företag som heter Spotteron. Idén är att man ska använda appen när man ser en fågel som äter bär (köttiga frukter) och rapportera vilken fågelart det är och vilken växtart.

Fredrik NRM

Alla insekter i Sverige kartläggs med den senaste DNA-tekniken

Nu startar Naturhistoriska riksmuseet ett nytt forskningsprojekt för att kartlägga Sveriges insekter och de mikroskopiska djuren som lever på och i insekterna. Ayco Tack, forskare på DEEP, kommer att vara med på studien, tillsammans med forskare från SLU och KTH.

Tobbe och Marcus i TV

Marinbiolog hälsar på Tobbe Trollkarl på SVT:s ”Morgonshowen”

Här berättar marinbiologen Marcus Stenegren om att visa hur ett mikroskop fungerar med Tobbe Trollkarl och om att kommunicera vetenskap.

Aborre med strömming i munnen. Fotograf: Ul Bergström, SLU

Rovfisk ger friska vikar

En ny studie visar att stora rovfiskar är viktiga för ekosystemens funktion och att man kan motverka övergödningsproblem genom att stärka bestånden av rovfisk.

Växtinvetering Alma Strandmark.

Om 100 år kan 3000 öar ha försvunnit i Stockholms skärgård

Klimatförändringar höjer havsnivån och gör att öar försvinner och blir mindre. - I Stockholms skärgård skulle en relativt liten höjning av havsnivån på en halv meter få 3000 öar att försvinna, säger forskaren Alma Strandmark som nyligen disputerat. Det är ganska troligt att det kommer ha hänt när våra barn idag är gamla, år 2100.

Biological Oceanography of the Baltic Sea

Ny bok: "Biological Oceanography of the Baltic Sea"

Nu kan studenter och forskare få en överblick över hela Östersjön – i en enda bok. – Vi har tillsammans skapat den boken vi skulle ha önskat oss fanns när vi var studenter själva, säger Professor Pauline Snoeijs-Leijonmalm vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik (DEEP), huvudredaktör för boken.

Lab work at DEEP

Välkommen till vår institutionsblogg - DEEP Insights!

Vi skapar nu en blogg för att nå ut till så många som möjligt. Om du är nyfiken på vår senaste forskning och på hur livet som forskare ser ut – följ vår blogg ”DEEP insights”.