Institutionen för ekologi, miljö och botanik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för ekologi, miljö och botanik
Lab work at DEEP

Välkommen till vår institutionsblogg - DEEP Insights!

Vi skapar nu en blogg för att nå ut till så många som möjligt. Om du är nyfiken på vår senaste forskning och på hur livet som forskare ser ut – följ vår blogg ”DEEP insights”.

Bee on rapeseed

Få bin trots omväxlande jordbrukslandskap

Jordbrukslandskap med stor variation förväntas ha en stor biologisk mångfald och många insekter som pollinerar grödor. I en artikel i tidskriften Proceedings of the Royal Society B visar våra forskare att det inte alltid är så.

Mesocosm

Näringskedjan störs i ett försurat hav

Den ökade koldioxidhalten i atmosfären ger en försurning av våra hav. När havsvattnet blir surare påverkas ekosystemen genom förändrad planktonsammansättning och överföring av näringsämnen i näringskedjan.

Core sampler

Ny provtagare omvärderar mängden kol i havet

En förbättrad provtagningsutrustning visar att tidigare mätningar av havets bottensediment varit osäkra och ofta direkt missvisande. Beräkningar av sedimentets kolinnehåll är en viktig post i beräkningarna för att förutsäga växthuseffekten.

Predators

Rovfisk kan motverka övergödningsproblem

Åtgärder som gynnar rovfiskar, till exempel torsk, gädda och abborre, kan bidra till att motverka övergödningsproblem i kustområden. Forskningsresultaten publiceras nu i den vetenskapliga tidskriften Journal of Applied Ecology.