Institutionen för ekologi, miljö och botanik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för ekologi, miljö och botanik
Foto: Svealands Kustvattenvårdsförbund

Stort mediaintresse för provtagning

En pressinbjudan om att följa med forskare från Stockholms universitet ut på provtagning längs Svealands kust fick stor respons. Både lokala och nationella media har varit med, och nyhetsinslagen blev många.

Mesocosm

Näringskedjan störs i ett försurat hav

Den ökade koldioxidhalten i atmosfären ger en försurning av våra hav. När havsvattnet blir surare påverkas ekosystemen genom förändrad planktonsammansättning och överföring av näringsämnen i näringskedjan.

Core sampler

Ny provtagare omvärderar mängden kol i havet

En förbättrad provtagningsutrustning visar att tidigare mätningar av havets bottensediment varit osäkra och ofta direkt missvisande. Beräkningar av sedimentets kolinnehåll är en viktig post i beräkningarna för att förutsäga växthuseffekten.

Predators

Rovfisk kan motverka övergödningsproblem

Åtgärder som gynnar rovfiskar, till exempel torsk, gädda och abborre, kan bidra till att motverka övergödningsproblem i kustområden. Forskningsresultaten publiceras nu i den vetenskapliga tidskriften Journal of Applied Ecology.