Läs mer om studien här och den vetenskapliga publikationen på engelska finner du här.