”Sjögräs har äntligen börjat få mer uppmärksamhet inom forskning och media” säger Lina Mtwana Nordlund som är forskare på DEEP och leder ett fyraårigt projekt som heter Sjögräsekosystem - funktion och bevarande: en tvärvetenskaplig studie (finansierat av FORMAS).

Den nypublicerade studien i Science har fått stor uppmärksamhet i media, och Lina som är expert på sjögräsekosystemtjänster är intervjuad i Nature News.

 

Skärmdump från Nature
Skärmdump från Nature

”Den här studien berör något som ofta är ignorerat eller glömt” säger Lina Mtwana Nordlund i Nature, det är kopplingen mellan föroreningar från land och hur de påverkar marina organismer. Deras studie visar att sjögräs har en förmåga att rena vatten från skadliga bakterier som kan göra människor, fiskar och koraller sjuka.

Studien som är gjord i Indonesien visar bland annat att koraller nära sjögräs har mycket mindre sjukdommar än de koraller långt från sjögräs. Lina hoppas även att studien ska göras i större skala och inkludera fler sjögräsarter och växtförhållanden för att bättre förstå hur denna ekosystemtjänst, att sjögräs renar vatten från skadliga bakterier, varierar.

I takt med ökad exploatering har sjögräsängarnas utbredning minskat drastiskt runt om i världen. Sjögräsängar förser människor med många viktiga varor och tjänster till exempel fiskemöjligheter och skydd mot stora vågor, men fyller även viktiga funktioner för andra organismer genom att producera föda och skapa skydd mot fiender (predatorer) samt fungera som barnkammarhabitat. Med ökad uppmärksamhet av sjögräs och fler bevis på att sjögräs förser oss människor med ekosystemtjänster, hoppas vi att fler och fler runt om i värden börjar förstå betydelsen av sjögräs och hur viktigt det är att vi gör något åt de många hot som påverkar sjögräs.

Sjögräsängar på Zanzibar, Tanzania. Foto: Lina Mtwana Nordlund.
Sjögräsängar på Zanzibar, Tanzania. Foto: Lina Mtwana Nordlund.

 

 

 

DEEP har flera forskare som jobbar med sjögräs, här är några av de många artiklar som vi har publicerat som handlar om sjögräs:

Nordlund, L. M., Koch, E. W., Barbier, E. B., & Creed, J. C. (2016). Seagrass Ecosystem Services and Their Variability across Genera and Geographical Regions. PloS one, 11(10), e0163091

Alonso Aller, E., Gullström, M., ... Nordlund, L.M., ..., Eklöf, J.(2014) Single and joint effects of regional- and local-scale variables on tropical seagrass fish assemblages. Mar Biol  161: 2395.

Dahl, M., Deyanova, D., Lyimo, L.D., Näslund, J., Samuelsson, G.S., Mtolera, M.S.P., Björk, M. & Gullström, M. (2016). Effects of shading and simulated grazing on carbon sequestration in a tropical seagrass meadow. Journal of Ecology, 104, 654-664.