Chernobyl skapar fortfarande skrämmande rubriker om förgiftad vildmark där djur fortfarande lider efter strålningen från kärnkraftsolyckan 1986. Å andra sidan skrivs det om att det finns det en skyddad zon runt kraftverket (Chernobyl Exclusion Zone, CEZ), ett reservat fullt av fantastiskt djurliv med både varg och björn! Så hur mår egentligen Chernobyltrakten?

 

Forskare från DEEP framför ‘Reaktor 4’ – orsaken till kärnkraftsolycken I Chernobyl 1986. Foto: Clare Bradshaw
Forskare från DEEP framför ‘Reaktor 4’ – orsaken till kärnkraftsolycken I Chernobyl 1986. Foto: Clare Bradshaw

Som så ofta är fallet med uppseendeväckande rubriker så ligger sanningen någonstans i mitten. Tidigare i höst deltog en grupp forskare från DEEP i en workshop i Ukraina för att diskutera forskningsrön och för att föreslå sätt att hantera dessa motstridiga data. De kom fram till att flera arter, som tall och markdjur, visar på tydliga effekter från strålningen. En del av dessa effekter var dock rapporterade vid osannolikt låga stråldoser, till och med lägre än bakgrundsstrålningen.

Problemet är att den exakta mängd strålning som en växt eller ett djur utsätts för är mycket svåra att mäta och beräkna. Under mötet spenderades en hel del tid för att diskutera om rapporterade effekter bara beror på strålningen eller om andra faktorer också kan vara viktiga för att förstå effekter på djur och växter. Exempel på faktorer kan vara frånvaron av mänsklig verksamhet, den rumsliga variationen i strålningsintensitet och habitatvariationen.

En lövgroda (Hyla arborea) från Chernobyl i labbet
En lövgroda (Hyla arborea) från Chernobyl i labbet

Efter workshopen besökte de skyddszonen runt kärnkraftverket, och de var bland de sista personerna som fick se resterna av strukturen runt ’Reaktor 4’ (bild 1), som byggdes under svåra omständigheter direkt efter olyckan. I slutet av november 2016 har en ny struktur placerats över byggnaden, för att minska risken för framtida radioaktiva läckor. På nätet kan man hitta fantastiska filmer på den stora metallbågen, och när den sätts på plats, ex: http://www.svt.se/nyheter/utrikes/metalljatte-pa-plats-i-tjernobyl

Forskarna från DEEP bedriver också själva miljöforskning inom skyddszonen runt kärnkraftverket. Tillsammans med kollegor från Frankrike, Ukraina, Belgien och Uppsala så studerar de grodor, maskar, fiskar och växter från kontaminerade områden och om dessa visar tecken på långtidseffekter av strålning. Ni kan läsa mer om den forskningen på en blogg från vår uppsaliensiske kollega, Germán Orizaola: https://gorizaola.wordpress.com/blog/ och #ChernobylFrogs16

 

Vill du veta mer om radioekologi, en forskningsinriktning som studerar effekter av strålning på naturliga ekosystem, så hittar du mer information på Facebook @radioecology och Twitter @RadioXchange.

En perfekt, men kontaminerad, grodmiljö i skyddszonen runt kärnkraftverket i Chernobyl. Foto: Germán Orizaola
En perfekt, men kontaminerad, grodmiljö i skyddszonen runt kärnkraftverket i Chernobyl. Foto: Germán Orizaola