Nyheter

Nyhetslista

  • Östersjöns musslor och maskar släpper lika mycket växthusgas som 20 000 mjölkkor 2017-10-13 Musslor och maskar ökar frisättningen av metangas upp till åtta gånger mer jämfört med havsbottnar utan djur, visar en studie gjord av forskare vid Stockholms universitet och Cardiff University.
  • Rovfisk ger friska vikar 2017-07-19 En ny studie visar att stora rovfiskar är viktiga för ekosystemens funktion och att man kan motverka övergödningsproblem genom att stärka bestånden av rovfisk.
  • Om 100 år kan 3000 öar ha försvunnit i Stockholms skärgård 2017-07-01 Klimatförändringar höjer havsnivån och gör att öar försvinner och blir mindre. - I Stockholms skärgård skulle en relativt liten höjning av havsnivån på en halv meter få 3000 öar att försvinna, säger forskaren Alma Strandmark som nyligen disputerat. Det är ganska troligt att det kommer ha hänt när våra barn idag är gamla, år 2100.
  • Biological Oceanography of the Baltic Sea Ny bok: "Biological Oceanography of the Baltic Sea" 2017-05-31 Nu kan studenter och forskare få en överblick över hela Östersjön – i en enda bok. – Vi har tillsammans skapat den boken vi skulle ha önskat oss fanns när vi var studenter själva, säger Professor Pauline Snoeijs-Leijonmalm vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik (DEEP), huvudredaktör för boken.

Kontakt

Postadress:
Institutionen för ekologi, miljö och botanik
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Besöksadress:
Svante Arrhenius väg 20 A (eller F)
114 18 Stockholm

Institutionen för ekologi, miljö och botanik (DEEP) i sociala medierDEEP på Facebook DEEP på Twitter Stockholms universitet på LinkedIn DEEP på Instagram Stockholms universitet på YouTube