Boken "Biological Oceanography of the Baltic Sea".
Boken "Biological Oceanography of the Baltic Sea".

Den första av sitt slag

Tidigare har litteratur för Östersjökurser varit spritt. Man har varit beroende av vetenskapliga uppsatser och kapitel i olika böcker. Nu är den här - den allra första vetenskapligt baserade lärobok om Östersjöns biologi och ekologi någonsin.

Nittiotvå författare

92 av de främsta Östersjöexperterna varav 25 från Sverige och 11 från Stockholms universitet har varit med och skrivit boken. Den riktar sig i första hand till mastersstudenter och doktorander men även till forskare och andra som jobbar professionellt med Östersjön.

De 704 sidorna i boken är fulla av bilder och illustrationer och ger en utförlig introduktion om Östersjöns ekosystem; hur det fungerar, vilka organismer som lever där och hur de interagerar med varandra och miljön.

Östersjön är en av världens största brackvattenshav och är intressant att studera på grund av sitt geografiskt relativt isolerade läge med unika livsförutsättningar för fysiologiska anpassningar och evolution.

Östersjön.
Östersjön.

– Andra böcker om Östersjön är antingen mer populär-vetenskapliga eller nationella, skrivna av en eller få personer, då blir det ju också mer vinklat till en viss del av havet och författarnas personliga kompetens, säger Professor Pauline Snoeijs-Leijonmalm.

Inte bara fokus på miljöproblemen

Många andra böcker om Östersjön fokuserar framförallt på miljöproblemen. I motsats till tidigare böcker belyser "Biological Oceanography of the Baltic Sea" i första hand Östersjöns biologi och hur ekosystemet fungerar. Människan är en integrerad del av ekosystemet och människans miljöpåverkan återkommer automatiskt i varje kapitel.

– För att kunna åtgärda miljöproblem och förvalta ekosystemet på rätt sätt, måste man främst förstå ekosystemets förutsättningar och det är därför vi har riktat in oss på det i första hand, säger Professor Pauline Snoeijs-Leijonmalm.

Fokus ligger på hur förutsättningar för liv varierar längs Östersjögradienten med omväxlande salthalt och klimat. Östersjögradienten sträcker sig från inre Bottenviken och Finska viken till Kattegatt. Flera kapitel handlar också om ekosystemhälsa och vilka praktiska instrument som finns att tillgå för att övervaka effekter av klimatförändringar, övergödning och miljögifter samt uppnå ett hav i balans och ett hållbart utnyttjande av havets resurser.

Fiske i Östersjön.
Fiske i Östersjön.

Boken kom ut i april 2017 och går redan att köpa genom Springer.com och andra nätbokhandlar, antingen tryckt eller som E-bok. E-boken kan laddas ner gratis av alla med tillgång till Stockholms universitetsbibliotek (su.se/sub). Gå till "E-böcker A-Ö, sökord: "Biological Oceanography".

Kontakt: pauline.snoeijs-leijonmalm@su.se