En ny sorts provtagare har utvecklats av forskare vid Stockholms och Göteborgs universitet. Med den nya provtagaren kan man få en provkärna av sedimentet som är nära helt ostörd. Det göra att mängden kol som lagrats på havets botten nu kan uppskattas på ett mycket mer exakt och korrekt sätt än tidigare.

En ny sorts provtagare ger förbättrad provtagning av havets bottensediment.
En ny sorts provtagare ger förbättrad provtagning av havets bottensediment.
 

- Man har under årtionden förlitat sig på mätningsutrustning som i praktiken fungerat dåligt. Vi behöver nu omvärdera de beräkningar som baseras på tidigare mätningar, säger Sven Blomqvist, forskare vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik, Stockholms universitet.

För över hundra år sedan skapades de första provtagningsinstrumenten för bottensediment. Man har sedan vidareutvecklat dessa, men utan att i praktiken undersöka hur effektivt dessa egentligen fungerar. Nu har forskarna i stället på olika vis följt hur instrumentet opererar, bland annat med dykare och kamera på plats. Härvid har man då sett att förbättringar behövs. Nu har ny och väsentligt bättre provtagningsutrustning tagits fram, vilken ger avsevärt bättre kvalitet i de sedimentkärnor som analyseras för bland annat kol-, närings- och djurinnehåll.

Växthuseffekten drivs till stor del av en ökad mängd koldioxid i vår atmosfär. En möjlig utväg för att minska ökningen av koldioxid i atmosfären är att låta den i en naturlig process lagras i bottensedimentet på havets bottnar. Döda alger och annat organiskt material sjunker sakta till botten och skapar det kolrika bottensedimentet. Genom att kolet förflyttas från atmosfären till bottensedimentet kan växthuseffekten mildras.  Det nya mätinstrumentet beskrivs i den vetenskapliga publikationen Long overdue improvement of box corer sampling.
En ritning som visar det förbättrade provtagningsinstrumentet, från sidan och i genomskärning.
 

Växthuseffekten drivs till stor del av en ökad mängd koldioxid i vår atmosfär. En möjlig utväg för att minska ökningen av koldioxid i atmosfären är att låta den i en naturlig process lagras i bottensedimentet på havets bottnar. Döda alger och annat organiskt material sjunker sakta till botten och skapar det kolrika bottensedimentet. Genom att kolet förflyttas från atmosfären till bottensedimentet kan växthuseffekten mildras.

Det nya mätinstrumentet beskrivs i publikationen Long overdue improvement of box corer sampling, i den vetenskapliga tidskriften Marine Ecology Progress Series (MEPS 538:13-21).