Kontakt - old

Kontaktuppgifter till funktioner och personer vid Historiska institutionen.

 

Adresser

Södra huset D-flygel. Foto: Shaheed H. Karim
Södra huset D-flygel. Foto: Shaheed H. Karim

Besöksadress

Historiska institutionen
Södra huset, Huskropp D
Våning 8 och 9
Universitetsvägen 10 D

Postadress

Historiska institutionen 
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Telefon växel: 08-16 20 00
Fax: 08-16 75 48        

Organisationsnummer: 202 100-3062

 

 

Studierektor

Det är Historiska institutionens studierektorer som planerar din utbildning. De har ansvar för våra  program och kurser på grund-, avancerad och forskarnivå.

Vi har flera studierektorer beroende på vilket program, kurs eller nivå det gäller.

Grundnivå, särskilt Historia I och Historia II

Magnus Linnarsson
Mottagning efter överenskommelse
E-post: magnus.linnarsson@historia.su.se
rum D924
tel: 08 16 20 21

Grundnivå särskilt kvällskurser och kandidatkurs

Hossein Sheiban
Mottagning efter överenskommelse
e-post: hossein.sheiban@historia.su.se
tel: 08 674 71 35

Grundnivå särskilt lärarutbildningen

Helena Tolvhed
Mottagning efter överenskommelse
e-post: helena.tolvhed@historia.su.se

Kulturvetenskapliga utbildningar/Kulturvetarprogrammet

Anna Götlind
Mottagning efter överenskommelse
e-post: anna.gotlind@historia.su.se

Avancerad nivå

Håkan Forsell
Mottagning efter överenskommelse
e-post: hakan.forsell@historia.su.se
tel. 08-16 28 25

Forskarutbildning

Johnny Wijk
Mottagning efter överenskommelse
e-post: johnny.wijk@historia.su.se
tel. 08-16 33 83
 

Studie- och karriärvägledare

Vår studie- och karriärvägledare svarar på frågor som rör alla kurser och program som Historiska institutionen ger. Funderar du på att börja läsa eller redan läser här är du välkommen att ta kontakt.

En studie- och karriärvägledaren har även tystnadsplikt. Allt som sägs mellan er förs inte vidare. Vår vägledare kan hänvisa dig vidare, om ni tillsammans inte kan lösa den fråga du har.

Hos studievägledare kan du bland annat få hjälp med:

 • Vägledning och information om institutionens kurser och program
 • Antagnings- och behörighetsfrågor för kurser och program
 • Studieproblem: "Hur ska jag göra för att bli klar med kursen?"
 • Frågor om att studera med funktionshinder eller dyslexi. Är det aktuellt ska du alltid kontakta studievägledaren. Universitetet erbjuder hjälp centralt genom exempelvis Studie- och Språkverkstaden.
  Läs mer här: Studera med funktionsnedsättning

Kontakt

Andreas Bloch
e-post: studievagledare@historia.su.se
Rum: D922

Telefontid
Måndag: 10.00–11.00
Torsdag: 10.00–11.00  

Tel: 08 16 34 17      

 

 

Studentexpedition

Vår studentexpeditionen ansvarar för administration kring kurser och program på grundnivå, avancerad nivå och inom forskarutbildningen.

På studentexpeditionen kan du:

 • få information om våra kurser och program
 • registrera dig på den kurs som du ska läsa
 • få svar på praktiska frågor om dina pågående studier
 • få intyg på dina studier eller din registrering (digitala intyg hämtar du på student.ladok.se)
 • meddela studieuppehåll eller avbrott

Mottagning

Måndag: 9.00–11.30 samt 13.00–15.00
Onsdag: 9.00–11.30 samt 13.00–15.00
Fredag: 9.00–11.30 samt 13.00–15.00

Rum: D978

Telefontid och e-post

Måndag: 9.00–11.30
Tisdag: 13.00–15.00
Onsdag: 9.00–11.30
Torsdag: 13.00–15.00

Tel: 08 16 33 93
E-post: expedition@historia.su.se

 

 

Prefekt

Jens Ljunggren
Professor Jens Ljunggren är prefekt och verksamhetsansvarig vid Historiska institutionen. Mottagning efter överenskommelse.

E-post: jens.ljunggren@historia.su.se
Tel: 08 16 36 64
Rum: D881

Ställföreträdande prefekt

Mats Hallenberg
Professor Mats Hallenberg är ställföreträdande prefekt vid Historiska institutionen. Mottagning: efter överenskommelse.

E-post: mats.hallenberg@historia.su.se
Tel: 08 16 25 69
Rum: D971

 

 

Kontakt

Studie- och karriärvägledare
Studentexpedition
Studierektor grundnivå: Historia I, II och III.
Tillf. Studierektor kulturvetenskapliga utbildningar
Studierektor avancerad nivå
Studierektor forskarutbildningen
Prefekt
Ställföreträdande prefekt
På denna sida