2009

Popular science and discussion 2009

Author Title Year
Kerstin Lidén, Gunilla Eriksson
Mångkultur redan på stenåldern 2010
Patrik Lindenfors
Man kan inte välja och vraka bland naturens lagar 2010
Sven Isaksson
Analys av tjärklump från GIM 3864 Anleg a. x3, Danmark 2010
Sven Isaksson
Analys av organiska lämningar i jordprover från Gränna 2010
Sven Isaksson
Analys av organiska lämningar i keramik från Nibble 2010
Sven Isaksson
Analys av organiska lämningar i keramik från Domarhagen 2010
Sven Isaksson
Analys av tjära från två tunnor funna vid det medeltida Skaftövraket i Bohuslän 2010
Sven Isaksson
Analys av organiskt material i jordprover från Stafsinge utanför Falkenberg i Halland 2010
Sven Isaksson
Analys av organiska lämningar i keramik från Raä 223, Norslunda, Up 2010
Sven Isaksson
Analys av organiska lämningar i keramik från Fors 125 och 143 2010
Sven Isaksson
Analys av organiska lämningar i keramik från Tanum 539 2010
Sven Isaksson
Strapats : Lärospån från vildmarken 2010
Patrik Lindenfors
Smaklöst av katolska skolan att försöka inta offerrollen 2010
Patrik Lindenfors
Evolutionsteorin mer bekräftad än någonsin 2010
Patrik Lindenfors
Darwins teorier är bekräftade 2010
Per Edman, Patrik Lindenfors, Anders Martinsson,
et al.
Kolkraften en svart fläck på Sveriges klimatsamvete 2010
Christer Sturmark, Ellis Wohlner, Staffan Gunnarson,
et al.
Barn har rätt till kroppslig integritet 2010
Patrik Lindenfors
Jan Björklund ger dubbla budskap om religiösa friskolor 2010
Patrik Lindenfors
En ateist blir till 2010
Patrik Lindenfors
En kyrka för alla? 2010
Patrik Lindenfors
Vadå "Gud finns NOG inte"? 2010
Patrik Lindenfors
Släng ut mig! 2010
Charlotta Kvarnemo, Patrik Lindenfors, Malin Ah-King,
et al.
Workshop review of: Gender perspectives on the development of sexual selection theory, Uppsala, October 2008 2010
Christer Sturmark, Patrik Lindenfors
Dags för Svenska kyrkan att bli kristen 2010
Christer Sturmark, Patrik Lindenfors
Är inte verkligheten gemensam? 2010
Patrik Lindenfors
Gardell önskar sig en egen Gud 2010
Anna Kjellström, Kerstin Lidén, Camilla Olofsson,
et al.
Barnen på Tibrandsholm 2009