Forskning

  Våra forskningsområden

  Vi forskar främst inom områdena barn och tolkning, kognitiva aspekter av tolkning resp. översättning, medieöversättning, skrivtolkning, tolk-medierad interaktion, tolkutbildning, översättningssociologi samt översättning som textpraktik.

  Forskningsprojekt

  Seminarier

  Vi anordnar högre seminarier/forskningsseminarier inom översättningsvetenskap ca en gång per månad. Seminariet är öppet för forskare och studerande både vid TÖI och andra institutioner.
  Högre seminariet | Tolkseminariet

  Interaktionsseminariet är ett ämnesöverskridande seminarium som vi ordnar tillsammans med Nordiska språk inom vår huvudinstitution Svenska och flerspråkighet (Svefler). Det är till för alla som intresserar sig för samtals- och interaktionsforskning.
  Interaktionsseminariet (Sveflers webb)

  Media for All 8

  Konferensen Media for All 8:s betydelse för dagens medielandskap. Rektor vloggar

  Stockholms universitets rektor Astrid Söderbergh Widding invigde den internationella konferensen Media for All 8 i juni 2019, som samlade 400 deltagare från 47 länder: civilsamhälle, näringsliv och akademi. Här berättar hon om varför konferensen och dess innehåll har stor betydelse för dagens medielandskap. Värd för konferensen var Tolk- och översättarinstitutet vid Institutionen för svenska och flerspråkighet.

  Högre seminarier och kollokvier
  Humanvetenskapliga området
  SU Play
  Vems sanning?
  Crosstalks
  The Conversation
  Anekdot
  Bakom bokhyllan
  Biblioteket
  Svensk mediedatabas
  SU-bloggar/poddar
  Jan Pedersen. Foto: Krzysztof Gurszyński

  Föreståndare Jan Pedersen

  Kontakt forskning

  Cecilia Wadensjö. Foto: Pia Nordin

  Professor Cecilia Wadensjö

  Kontakt forskning. Forskningsledare

  Yvonne Lindqvist. Foto: Pia Nordin

  Professor Yvonne Lindqvist

  Studierektor utbildning på forskarnivå

  Medarbetare personal

  FB TÖI

  facebook