• Associate Professor Jan Pedersen (ordf.)

  • Associate Professor Charlotta Seiler Brylla, Institutionen för slaviska och baltiska språk finska nederländska och tyska (ledamot)

  • Associate Professor Ulf Norberg (vice ordf.)

  • Professor Hanne Skaaden, Høgskolen i Oslo og Akershus (ledamot)

  • Professor Cecilia Wadensjö (ledamot)

  • Ivett G Larsson, Kammarkollegiet (ledamot)

  • Raphael Sannholm (studeranderepresentant)

Keeper of the minutes (not member of the board)

Course administrator Monique Zwanenburg Widingsjö