Forskningsprojekt

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Tolk- och översättarinstitutet
  4. Forskning
  5. Forskningsprojekt

Forskningsprojekt

Yvonne Lindqvist. Foto: Pia Nordin

Pedagogiskt utvecklingsprojekt för Masterprogrammet i översättning (2021)

Yvonne Lindqvist vid Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) har tilldelats pedagogiska medel för att utveckla och höja den vetenskapliga kvalitén på det omarbetade (2019) Masterprogrammet i översättning. Det rör specifikt den avslutande master- och magisteruppsatskursen om 30 alternativt 15 hp, som ges termin fyra, respektive termin två inom utbildningen.

Person tecknar/beskriver jordens bana runt solen. Bild från isof.se

DEPICT – inkludering, kommunikation och översättning genom avbildande tecken (2021–2025)

Projektet DEPICT – om avbildande tecken i tecknade språk som en drivkraft för att främja inkludering, kommunikation och översättning – undersöker hur avbildning fungerar i flerspråkig kommunikation och vid tolkanvändning i olika situationer med döva invandrare. Projektet består av 6 delprojekt och har fått 12 miljoner norska kronor från Norges forskningsråd.

Person uppifrån som skriver på laptop i knät. Foto: Niklas Björling

Swell – ny digital textkorpus med inlärartexter på svenska

I augusti 2021 lanserades SweLL (Swedish Learner Language Infrastructure) – en ny digital textkorpus på Språkbanken med inlärartexter på svenska.

Ulf Norberg och Jan Pedersen TÖI.  Foto: Zi Segersand och Krzysztof Gurszyński

Ökad tillgänglighet för studenter m. funktionsnedsättning genom taligenkänning, 3 milj:- (2018–2020)

Post- och Telestyrelsen (PTS) har beviljat KTH och Stockholms universitet 3 miljoner kr för projektet ”Ökad tillgänglighet för studenter med funktionsnedsättning genom taligenkänning”. Syftet är att ta fram ett system som ska hjälpa döva och hörselskadade att få tillgång till mer skrivtolkning. Projektdeltagare från Stockholms universitet är Jan Pedersen och Ulf Norberg, TÖI.

Birgitta Englund Dimitrova, Elisabet Tiselius Foto: Eva Dalin

Den osynliga processen – Kognition och arbetsminne i dialogtolkning. 4 milj. kr (2017–2023)

Tolk- och översättarinstitutet har beviljats 4 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för att undersöka kognitiva processer hos dialogtolkar, något som inte gjorts tidigare.

Cecilia Wadensjö. Foto: Pia Nordin

Migranters berättelser i asylprocessen. 6,8 milj. kr (2017–2020)

Projektet Migranters berättelser i asylprocessen – om samkonstruktion och rekontextualisering syftar till att generera kunskap om hur berättelser om enskilda asylsökande växer fram i asylprocessen; om svårigheter och möjligheter med asylintervjuer som ofta förs via tolk. Projektet har fått 6,8 miljoner kronor från Östersjöstiftelsen.

Gunilla Jansson Cecilia Wadensjö

Flerspråkiga praktiker och pedagogiska utmaningar i äldreomsorgen. 4,6 mnkr t. projektet (2014–2017)

Vetenskapsrådet har beviljat 4,6 miljoner kronor till projektet Flerspråkiga praktiker och pedagogiska utmaningar i äldreomsorgen. Projektledare är professor Gunilla Jansson vid Institutionen för svenska och flerspråkighet; deltagare är bland annat professor Cecilia Wadensjö, också från institutionen/Tolk- och översättarinstitutet.

Jan Pedersen. Foto: Krzysztof Gurszyński

Föreståndare Jan Pedersen

Kontakt forskning

Cecilia Wadensjö. Foto: Pia Nordin

Professor Cecilia Wadensjö

Kontakt forskning. Forskningsledare

Yvonne Lindqvist. Foto: Pia Nordin

Professor Yvonne Lindqvist

Studierektor utbildning på forskarnivå

Medarbetare personal

FB TÖI

facebook