Forskningssamarbeten

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Tolk- och översättarinstitutet
  4. Forskning
  5. Forskningssamarbeten

Forskarnätverk med fokus på tolkning och översättning

Forskarna, lärarna och medarbetarna på Tolk- och översättarinstitutet har individuella specialiseringar och ingår alla i olika nätverk och grupper. Detta är en fantastisk tillgång för TÖI, både som forskningsinstitution och utbildningsarrangör. Denna samling av nationella, nordiska och internationella nätverk och grupper utgör en samlad kompetensbas som är unik och som TÖI vill dela med sig av och sprida. På den här sidan kan du klicka dig genom de olika nätverken och grupperingarna för att få en överblick.

Forskarnätverk om flerspråkiga möten och tolkning i vård och omsorg

Frågor om flerspråkiga möten och tolkning i vården engagerar många i samhället. Både som vårdgivare, vårdtagare, anhörig eller tolk ställs man regelbundet inför etiskt och språkligt utmanande situationer. Det finns ett stort behov av information och kunskap om detta. För personer och organisationer utanför universitetsvärlden är det inte lätt att veta vilken forskning som bedrivits och bedrivs, vilka frågor som studerats och vilka resultat som presenterats inom detta område.

Nordiskt nätverk för tolkutbildare

TÖI deltar i ett nätverk av tolkutbildare i de nordiska länderna. Med början i maj 2011 har vi genomfört tvådagarsseminarier kring tolkutbildning årligen.

Nordiskt nätverk för översättningsvetenskap

Översättningsvetenskap – forskning om översättning och tolkning – är ett växande område vid universitet världen över. Utbildningarna till tolk och översättare ökar också kraftigt. Forskare och lärare inom området har ett stort behov av att utbyta information och att samarbeta.

Qualitas: Assessing Legal Interpreting through Testing and Certification (2012–2014)

Projektet Qualitas: Assessing Legal Interpreting through Testing and Certification syftar till att generera kunskap som ska bidra till att förbättra förutsättningarna för EU:s medlemsstater att tillhandahålla tillförlitliga tolktjänster inom rättssystemet, främst genom att utveckla kriterier och system för bedömning av erforderlig kunskap och kompetens hos tolkar som arbetar i domstolsförhandlingar och i andra rättsliga sammanhang.

Svenskt nätverk för översättningsvetenskap (SNÖ)

I Svenskt nätverk för översättningsvetenskap (SNÖ) är doktorander och unga forskare från högre lärosäten i Sverige med.

Jan Pedersen. Foto: Krzysztof Gurszyński

Föreståndare Jan Pedersen

Kontakt forskning

Cecilia Wadensjö. Foto: Pia Nordin

Professor Cecilia Wadensjö

Kontakt forskning. Forskningsledare

Yvonne Lindqvist. Foto: Pia Nordin

Professor Yvonne Lindqvist

Studierektor utbildning på forskarnivå

Medarbetare personal

FB TÖI

facebook