Utbildning på forskarnivå

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Tolk- och översättarinstitutet
 4. Forskning
 5. Utbildning på forskarnivå
Nybliven doktor i med lagerkrans i håret, sedd bakifrån. Foto: Ingmarie Andersson
Bankett i Gyllene salen, Stadshuset. Foto: Ingmarie Andersson
Bankett i Gyllene salen, Stadshuset. Foto: Ingmarie Andersson

  Utbildning på forskarnivå

  Forskarutbildning i översättningsvetenskap omfattar både tolkning och översättning. I Sverige, där detta är en relativt ny disciplin, ges utbildning på forskarnivå endast vid Tolk- och översättarinstitutet i Stockholm. Översättningsvetenskap inrättades som forskarutbildningsämne 2011.

  I mån av resurser utlyser Tolk- och översättarinstitutet doktorandanställningar vid den sammanhållna utlysningen som Stockholms universitet gör två gånger om året: 15 mars–15 april respektive 15 september–15 oktober. Eventuella utlysningar av doktorandtjänster i översättningsvetenskap meddelas på denna webbsida.

  Våra doktorander

  Institutionen för svenska och flerspråkighet (Svefler) har sammanlagt ett trettiotal doktorander inom forskarutbildningsämnena nordiska språk, tvåspråkighet och översättningsvetenskap. Sveflers doktorander

  Inom översättningsvetenskap har vi för närvarande fem doktorander.

  Utbildningsinformation

  I Allmän studieplan för forskarutbildning i översättningsvetenskap finns mer information om:

  • Ansökan och antagning
  • Behörigheter med förskunskapskrav
  • Handledning
  • Mål för utbildningen
  • Avhandlingen
  • Disputation
  • Seminarier, kurser och litteratur
  • Individuella studieplaner
  • Institutionstjänstgöring

  Allmän studieplan, se Humanistiska fakultetens webbplats, längst ned under Institutionen för svenska och flerspråkighet

  Allmän information om forskarutbildning

  Kurser för doktorander

  Här lägger vi information om kurser, sommarskolor och doktorandkonferenser, i Sverige och utomlands, som är av intresse för doktorander inom det översättningsvetenskapliga området.

  Nyttiga länkar inom översättningsvetenskap

  På den här sidan finner du länkar som är av intresse för dig som studerar översättningsvetenskap.

  Yvonne Carlsson. Foto: Pia Nordin

  Yvonne Carlsson

  Administration utbildning på forskarnivå för antagna doktorander

  E-post: yvonne.carlsson@su.se
  Tfn: 08-16 37 48

  Yvonne Lindqvist. Foto: Pia Nordin

  Professor Yvonne Lindqvist

  Studierektor utbildning på forskarnivå

  Cecilia Wadensjö. Foto: Pia Nordin

  Professor Cecilia Wadensjö

  Redaktör skriftserier och avhandlingar

  Jan Pedersen. Foto: Krzysztof Gurszyński

  Föreståndare Jan Pedersen

  Kontakt forskning

  En bokhög med doktorsavhandlingar Foto: Pia Nordin

  Universitetsbiblioteket

  Avhandlingsstöd

  Riktlinjer för utbildning på forskarnivå, HumFak
  Puff doktorandhandboken - Kolla dina rättigheter
  Biblioteket
  Uppklädda studenter håller i fanor i Blå hallen Stadshuset Foto: Clément Morin

  Installations- och promotionshögtid för nyblivna doktorer

  Efter disputation är det dags för promotion; en offentlig och högtidlig ceremoni då bevis på doktorsvärdighet delas ut. Promotion hålls en gång om året i Stockholms stadshus, och alla som har tagit ut sin doktorsexamina bjuds in. Promotionen brukar vara i slutet på september.