Publikationer

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Tolk- och översättarinstitutet
  4. Publikationer

Sök publikation

Sök bland hela Institutionen för svenska och flerspråkighets publikationer, inklusive Tolk- och översättarinstitutet. Du kan

  • söka i listan genom fritext
  • filtrera efter typ av publikation och årsperiod
  • sortera efter år, författare och titel.

Publikationerna är länkade till universitetets publikationsdatabas DiVA, där du kan se all information om publikationen samt eventuell fulltextversion.

Vad är en publikation?

Publikationer innebär publicerade arbeten skrivna av forskare och lärare vid institutionen. Det kan vara artiklar, avhandlingar, böcker, konferensbidrag, rapporter m.m. Vissa publikationer av institutionens forskare kan ingå i kurslitteraturen, t.ex. en artikel, eller en bok eller ett kapitel i en bok.

Var hittar jag kurslitteratur?

Vår kurslitteratur finns på respektive kurssida under rubriken "Kurslitteratur" eller "Kursbeskrivning inkl. litteraturlista" hos oss.

Var hittar jag TÖI:s verksamhetsberättelse?

Du hittar våra verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser under Om oss > Styrdokument.

Annette Fischer. Foto: Pia Nordin

Annette Fischer

Arkivet och diariet

Luke Holmes, Maryann Su Lin Tan. Foto: Pia Nordin

Luke Holmes & Maryann Su Lin Tan

Bibliotek nordiska språk och tvåspråkighet, bokbeställningar

Cecilia Wadensjö. Foto: Pia Nordin

Professor Cecilia Wadensjö

Kontakt forskning. Forskningsledare

Yvonne Lindqvist. Foto: Pia Nordin

Professor Yvonne Lindqvist

Studierektor utbildning på forskarnivå

Laptop och förstoringsglas Foto: kovaleff MostPhotos

Sök i DiVA publikationsdatabas

Böcker i datorskärm. Books in a computer screen. Foto/Photo: Vlad Kochelaevskiy, MostPhotos

Registrera i DiVA publikationsdatabas

Institutionens DiVA-administratörer:
Forskning

Studentuppsatser: se Uppsatsarkiv.