Samverkan

Tre unga män promenerar i Kungsträdgården. Foto: Eva Dalin

Samverkan

Tolkning och översättning är ett forskningsområde med hög relevans i samhällsdebatt och myndighetsarbete, och efterfrågan på kvalificerade tolknings- och översättningstjänster ökar för var dag. Tolk- och översättarinstitutet vid institutionen för svenska och flerspråkighet samverkar förutom med andra universitet, också med aktörer både inom offentlig och privat sektor. Samverkan med andra akademiska fält är givet inte minst på grund av översättningsvetenskapens tvärvetenskapliga natur. Lika nära till hands ligger samverkan med statliga myndigheter och privata företag som förmedlare och avnämare av tolk- och översättningstjänster.  Du kan klicka dig vidare på sidan för mer detaljerad information.

Arbetslivssamverkan

Samverkan med tolk- och översättarbranschen sker aktivt under de olika utbildningarna. Varje år bjuder TÖI också in aktörer från branschen för att skapa en mötesplats för dem och studenterna.

Liten atlas, svenska flaggan, hörlurar. Foto: Aleksandr Kichigin, MostPhotos

Praktik

Studenter i såväl tolkning som översättning har under sina utbildningar möjlighet att göra kortare eller längre praktikperioder.

Mokrofoner. Foto: Mihajlo Maricic, MostPhotos

TÖI i media

Lärare och forskare på TÖI deltar aktivt i samhällsdebatten och sprider kunskap i olika arenor. Här kan du läsa mer om mediala framträdanden.

Kontakt samverkan

Studierektor Helena Bani-Shoraka
helena.bani-shoraka@su.se

Studievägledare Johan Andersson
studievagledare.tolk.svefler@su.se

FB TÖI

facebook

Svefler och SU i sociala medierSvefler på Facebook Universitetet på Instagram Universitetet på Linkedin Universitetet på Twitter Svefler på YouTube