Utbildning

Våra utbildningar

Du hittar all information om våra kurser och program i översättningsvetenskap (tolkning och översättning) på vår huvudinstitutions sajt.

Forska inom översättningsvetenskap

Översättningsvetenskap är en förhållandevis ung disciplin. Här studeras ett brett spektrum av frågor kring det som i dagligt tal brukar kallas översättning och tolkning och som innebär överföring av texter och yttranden mellan olika språk.

Översättningsvetenskap är ett forskningsområde med tvärvetenskaplig karaktär som befinner sig i stark utveckling.

i

Distans- och campusundervisning vid institutionen våren 2022. FAQ

Vi återgår successivt till undervisning och examination på campus. Från och med den 22 mars 2022 ska undervisning och examination i huvudsak ske enligt ordinarie form på campus.

Information om corona
Sök program & kurser
Athena
Språkstudion
Studie- och språkverkstan
Texten biblioteket på blå bakgrund
SU Play
NÄR
Jämställdhet och likabehandling, Diskrimineringslagen, Sexuella trakasserier, Miljö, Arbetsmiljö
Har du idéer och förslag på miljöarbete?
Kris och stöd

SU profilprodukter webbshop

Webbshop med SU:s profilprodukter

FB TÖI

facebook

Svefler och SU i sociala medierSvefler på Facebook Universitetet på Instagram Universitetet på Linkedin Universitetet på Twitter Svefler på YouTube