News

News (mostly in Swedish)

 • Foto: Arne Trautmann, Mostphotos. Vikten av språkutveckling i förskolan 2021-10-22 Tidig exponering för svenska är avgörande för barns språkutveckling. I takt med att fler barn i förskolan har annat modersmål ökar behovet av att utbildningen stärker språkstödjande arbetssätt.
 • Akademiledamoten Tomas Riad, professor i nordiska språk, håller tal i Börssalen vid utdelning av Svenska Akademiens svensklärarpris 2021. Skärmdump från Svenska Akademiens YouTube-sändning. Se utdelningen av Svenska Akademiens svensklärarpris och bibliotekariepris 2021-10-21 Prisceremoni med årets mottagare av Svenska Akademiens svensklärarpris och Svenska Akademiens bibliotekariepris. Medverkan av bland annat akademiledamoten Tomas Riad, professor i nordiska språk.
 • Ledigt jobb: Doktorand i tvåspråkighet knuten till forskarskolan CuEEd-LL. Sök senast 29/10 2021-10-20 Centrum för tvåspråkighetsforskning utlyser en doktorandanställning i tvåspråkighet med inriktning på språk och kultur. Anställningen profileras mot lärarutbildningen och ingår i forskarskolan Kulturellt möjliggörande undervisning genom språk och litteratur (Culturally Empowering Education through Language and Literature, CuEEd-LL).
 • Asiatiskt barn. Foto: khunaspix, MostPhotos Små spår av språk 2021-10-14 Det går fort när adopterade barn tappar sitt första språk. Men små rester finns kvar i hjärnan. Intervju i Språktidningen med forskarna Niclas Abrahamsson och Gunnar Norrman vid Centrum för tvåspråkighetsforskning.
 • De glada och stolta redaktörerna och medförfattarna Johan Brandtler (till vänster) och Mikael Kalm (till höger) till antologin Nyanser av grammatik från 2021, som Johan håller i (boken till höger). Den är ett slags uppföljare till Ulf Telemans Grammatik på villovägar från 1987 (till vänster). Foto: Catrin Norrby Ny bok: Nyanser av grammatik. Gränser, mångfald, fördjupning 2021-10-04 Hur många ordklasser finns det, egentligen? Hur kan man skilja mellan adverb och adjektiv, eller huvudverb och hjälpverb? Och hur gör man med konstruktioner som förekommer i vardagligt språk? Nyanser av grammatik är avsedd för universitetskurser i svenska och nordiska språk samt för ämneslärarutbildning i svenska.
 • Foto: Niklas Björling Swell – ny digital textkorpus med inlärartexter på svenska 2021-09-08 I augusti lanserades SweLL (Swedish Learner Language Infrastructure) – en ny digital textkorpus på Språkbanken med inlärartexter på svenska.
 • Både distans- och campusundervisning vid institutionen hösten 2021. FAQ 2021-08-30 Undervisning vid Institutionen för svenska och flerspråkighet (Svefler) kommer fortsätta att ges mestadels online under första halvan av höstterminen 2021. Det kommer enbart vara ett fåtal tillfällen med undervisning och examination på campus. Läs också vår FAQ: Frågor och svar.
 • Avbildande tecken i teckenrummet, isof.se. Med tillstånd av ISOF. DEPICT – inkludering, kommunikation och översättning genom avbildande tecken (2021–2025) 2021-08-26 Projektet DEPICT – om avbildande tecken i tecknade språk som en drivkraft för att främja inkludering, kommunikation och översättning – undersöker hur avbildning fungerar i flerspråkig kommunikation och vid tolkanvändning i olika situationer med döva invandrare. Projektet består av 6 delprojekt och har fått 12 miljoner norska kronor från Norges forskningsråd.
 • Foto: Intensivsvenska Intensivsvenska – en grundmodell för utbildningen av nyanlända elever i gymnasieåldern 2021-08-17 Arbetet inom Intensivsvenska har genom samverkan mellan forskare och lärare resulterat i en målorienterad, konkret och systematiskt upplagd grundmodell för utbildningen av nyanlända elever i gymnasieåldern.
 • Ny bok belyser hur kulturen formar sverigesvenska och finlandssvenska 2021-08-09 Boken ger en unik bild av svenskan i Finland och Sverige. Sverigesvenskar och finlandssvenskar har oftast inga problem att kommunicera, konstaterar forskarna. Men det finns risk för kulturkrockar. Boken är en slutrapport från forskningsprogrammet Interaktion och variation i pluricentriska språk (IVIP).
 • Cecilia Falk. Foto: Britta Smångs Cecilia Falk 1960–2021 2021-08-09 Vår högt uppskattade kollega, professor Cecilia Falk, gick hastigt bort den 21 juli efter en tids sjukdom. Cecilia, ofta kallad Cia, var professor i svenska och anställdes vid dåvarande Institutionen för nordiska språk 2005. Hon hade då under fem år varit universitetslektor vid Lunds universitet, och dessförinnan en kortare period lektor vid Högskolan i Kristianstad.
 • Översättningsvetenskap i Sverige – 30 års bokpublikationer. Bibliografi 1986–2015 2021-07-02 Den här bibliografin förtecknar böcker om översättning och tolkning, skrivna av författare bosatta eller verksamma i Sverige. De år som bibliografin täcker, 1986–2015, karakteriseras av en stark utveckling av översättningsvetenskapen/Translation Studies, inte bara i Sverige utan också internationellt.
 • Vad är världslitteratur? En samtalsserie på Tranströmerbiblioteket 2021-06-29 Vad är världslitteratur? Vilken plats har reseskildringarna i en alltmer globaliserad värld? Och är ett litterärt verk bundet till sin lokala kontext? Världslitteraturprogrammet i samarbete med Tranströmerbiblioteket arrangerade under våren 2021 tre samtal om världslitteratur.
 • Foto: Niklas Björling Nya utbildningssidor på vår webbplats 15 juni 2021-06-23 Tisdag den 15 juni kommer ingången Utbildning på vår webbplats su.se/svefler att bytas ut och få en layout, struktur och funktionalitet i linje med Stockholms universitet. Bokmärken du har sparat slutar att fungera och våra s.k. webbalias kommer sluta att fungera tillfälligt.
 • Konferens 2022: Språkets betydelse för högre utbildning och yrkesutövande 2021-06-23 Språkets betydelse för högre utbildning och yrkesutövande. En nationell konferens för erfarenhetsutbyte om språkinsatser av olika slag inom kompletterande utbildningar för personer med utländsk examen. Konferensen är uppskjuten till våren 2022 p.g.a. det rådande läget med Coronaviruset. Istället ger vi en digital seminarieserie under 2021.
 • Verksamhetsberättelse TÖI 2020 2021-05-24 Här hittar du TÖI:s verksamhetsberättelser. Nu finns TÖI:s verksamhetsberättelse för 2020 (se pdf-lista).
 • Pristagarna av Svenska Akademiens bibliotekariepris och svensklärarpris. Foto: Rickard L Eriksson Svenska Akademiens svensklärarpris i svenska och svenska som andraspråk 2021-05-21 Prisutdelning av Svenska Akademiens svensklärarpris till lärare "som genom sin gärning har stimulerat intresset hos unga människor för svenska språket och litteraturen".
 • Daniel Gustafsson och Elin Svahn. Foto: Calle Dackeby Översättarens värde. Lyssna på podden Rum för översättning 2021-05-21 Hur värderas översättare och deras arbete av omvärlden – ekonomiskt, socialt, litterärt? Vad säger forskningen och erfarenheten? I ett avsnitt av RFÖ-podden undersöks olika aspekter av översättares och översättningars värde, från ersättningsnivåer till litteraturkritik. Daniel Gustafsson samtalar bl.a. med Elin Svahn, översättare och forskare i Översättningsvetenskap,
 • Tomas Riad. Foto: Pontus Nilsson Grammatiska besynnerligheter och ordet nej 2021-05-20 Henrik Rosenkvist och Tomas Riad, professorer i nordiska språk, samtalar om vikten av små ord som nej och andra grammatiska besynnerligheter. Dessa språkets atomer och molekyler berättar något om mänsklighetens kärna. Se video av UR Samtiden – Samtal om språk.
 • Att bygga hälsokunskap från konsultationsrum till onlineforum 2021-05-20 I boken "Tala om kroppen. Språkliga perspektiv på hälsa och sjukdom i den digitala eran" handlar ett av kapitlen om hur föräldrar som har eller väntar ett hjärtsjukt barn bygger kunskap om hälsa och sjukdom. Författarna visar hur föräldrarna skaffar sig kunskap växelvis via nätbaserade medier och via sjukvården.
 • Elva brev som pekar ut Josef Lindqvist som fadern – faderskapsmål 1908. Källa: Stockholms stadsarkiv. SSA/0140_04/Stockholms Rådhusratt/Avd 3/1908: brottmål 27. 1906–1908. 50.000 kronor till ny kurs i historisk sociolingvistik och en pedagogisk plattform 2021-05-12 En grupp lärare/forskare från Uppsala, Stockholms och Göteborgs universitet har fått en SLUGU-ansökan beviljad och 50.000 kronor för att utveckla en gemensam kurs i historisk sociolingvistik på avancerad nivå samt en plattform för pedagogiska resurser för detta ämne.
 • Gunlög Sundberg. Foto: Pia Nordin Lyssna på den nya podden "Språket på jobbet" om flerspråkiga arbetsplatser 2021-04-22 I den nya podden Språket på jobbet, diskuteras kommunikationen på flerspråkiga arbetsplatser under temat Vad menas egentligen med yrkessvenska? Deltar gör universitetslektor Gunlög Sundberg tillsammans med universitetslektor Aina Bigestans. Podden ges ut av Föreningen Vård- och omsorgscollege.
 • Somalias flagga. ”Äldre” blev ”odugliga” – nu ska myndigheters översättningar bli bättre 2021-04-16 I information på somaliska från Folkhälsomyndigheten i fjol översättes ”äldre” med ”slitna” eller ”odugliga”. Enligt översättaren Ida Gure är felaktigheter vanligt. Nu införs stängare kontroller av myndigheternas information.
 • Helena Bani-Shoraka. Foto: Angelica Strängborn Helena Bani-Shoraka: Samverkan är att ha örat mot marken 2021-03-26 Vilken roll har tolkar att spela i integrationsarbete? Och hur kan aktörer på tolkfältet mötas? Samverkansprogrammet för migration och integration intervjuar Helena Bani Shoraka, universitetslektor i översättningsvetenskap med inriktning mot tolkning samt initiativtagare till Tolkarenan.
 • Humanvetenskapernas verkningar. Ny bok om universiteten och deras kunskap 2021-03-18 I diskussionen om hur universitet och högskolor bättre kan möta vår tids stora utmaningar har samhällsvetenskap och humaniora börjat ta allt större plats. Det beror inte minst på att en ny forskningspolitisk linje håller på att ta form, där humanvetenskaperna tillmäts större vikt än tidigare. I en ny antologi med docent Linus Salö som redaktör, bidrar forskare från olika universitet med kapitel utifrån olika forskningsinriktningar.

Contacts

Hus D

Visiting address
Universitetsvägen 10 D
Building D
Södra huset
Frescati

 • Department of Swedish Language and Multilingualism: Floor 3–6
 • Centre for Research on Bilingualism: Floor 3–4
 • The Institute for Interpreting and Translation Studies: Floor 5

Postal address
Department of Swedish Language and Multilingualism
Stockholm University
SE-106 91 STOCKHOLM
Sweden

Invoicing address
See Addresses

Telephone: +46 8 16 20 00
Also, see Addresses

Fax: +46 8 15 85 33

E-mail
See Addresses

Information about corona
Swedish for international students
Tisus in English

Svefler och SU i sociala medierSvefler på Facebook Universitetet på Instagram Universitetet på Linkedin Universitetet på Twitter Svefler på YouTube