Plenary speakers

Plenary speakers

Sabine Braun.


Sabine Braun, School of Literature and Languages, University of Surrey, Great Britain:

On demand and in the cloud: Examining the changing role of technologies in interpreting workflows

Martha Sif Karrebæk.


Martha Sif Karrebæk, Department of Nordic Studies and Linguistics, University of Copenhagen, Denmark:

Sprogideologiske perspektiver på retstolkning

 

Jonas Granfeldt. Foto: Kennet Ruona


Jonas Granfeldt, Centre for Languages and Literature, Lund University, Sweden:

Vilket språk använde du nyss? – Erfarenhetsinsamling som metod för att undersöka exponering för och användning av språk i vardagslivet. Insikter från LANG-TRACK-APP projektet

Eric Pakulak.


Eric Pakulak, Department of Child and Youth Studies, Stockholm University, Sweden: 

From neuroscience to education: development of a family-based training program targeting language and self-regulation in at-risk preschoolers