Plenary speakers

Plenary speakers

Plenary speakers at ASLA 2022.

The information in Swedish (or Danish) will open on the Swedish site.

Sabine Braun.

Sabine Braun: On demand and in the cloud

On demand and in the cloud: Examining the changing role of technologies in interpreting. Sabine Braun:, School of Literature and Languages, University of Surrey, Great Britain:

Eric Pakulak.

Cancelled (Eric Pakulak: From neuroscience to education)

We're sorry to inform that Erics presentation is unfortunately canceled. From neuroscience to education: development of a family-based training program targeting language and self-regulation in at-risk preschoolers. Eric Pakulak, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet.

Martha Sif Karrebæk.

Martha Sif Karrebæk: Sprogideologiske perspektiver på retstolkning

Sprogideologiske perspektiver på retstolkning. Martha Sif Karrebæk, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Köpenhamns universitet, Danmark.

Jonas Granfeldt. Foto: Kennet Ruona

Jonas Granfeldt: Vilket språk använde du nyss?

Vilket språk använde du nyss? – Erfarenhetsinsamling som metod för att undersöka exponering för och användning av språk i vardagslivet. Insikter från LANG-TRACK-APP projektet. Jonas Granfeldt, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.

251px ASLA 2022 start page
ASLA 2022 På svenska

Contact