Writing series

Mins (in Swedish)

Author Title Year
Annelie Drewsen, Christina Melander
Utbildning med människan i fokus & "Ett stycke modern kärleks-fysiologi" : Två kandidatuppsatser i svenska 2012
Elin Lindahl, Annika Skogsberg, Tobias Söderberg
Insändare, fjällhandböcker och Ni-tilltal : Tre kandidatuppsatser i svenska 2011
Gunilla Serin
Om orddöd: 41 högtyska lånords uppgång och fall 2011
Martin Ransgart
Begriplighet och engagemang i lärobokstext - en undersökning av läsförståelse hos mellanstadielever 2011
Jennifer Krieghoff
Dekondensering av tre artiklar i Svenska akademiens ordbok 2011
Josefin Bloch, Nils Larsson, Staffan Nyström,
et al.
Tre artiklar om generaliserad accent 2 i Östra Svealand 2011
Inger Larsson (red.)
Nordiska språk minns - från 1800-tal till 2000-tal : Jubileumsskrift 2003 2010
Nicklas Mattsson
Pronominell antecipering och fundamentsplacering av att-satsen i fornsvenska och äldre nysvenska 2011
Maria Falk
Språk- och innehållsintegrerad inlärning och undervisning i praktiken: meningsfull målspråksträning? 2011
Maria Falk
Undervisning på sveng i gymnasieskolan : En empirisk undersökning av interaktionen under några biologi- och kemilektioner där ämnesundervisningen sker på engelska respektive svenska 2011
Elizabeth Nylund
Ett halvsekel med IES 2011
Magnus Källström
Torbjörn skald och Torbjörn - studier kring två mellansvenska runristare 2011
Sven Lange
Till frågan om ortografisk norm på 1600-talet 2011
Patrik Åström (red.)
Förhandlingar vid Fjärde sammankomsten för svenska språkets historia, Stockholm 1-3 november 1995 2011
Roger Andersson (utg.), Patrik Åström (utg.)
Till Barbro: Texter och tolkningar tillägnade Barbro Söderberg den 23 september 1997 2011
Ulla-Britt Kotsinas, Anna-Malin Karlsson (utg.), Anna-Britta Stenström
Ungdomsspråk i Norden : Föredrag från ett forskarsymposium 2011
Anita Hallberg, Petra Vainionpää
Riksdagstalaren i protokollet och Ingvar Carlssons tal och talskrivare : Två studier i politikers talarspråk 2011
Patrik Åström (red.)
Dans och lek och fagra ord - En syndares omvändelse - Den helige Olafs historia : Tre uppsatser om fornsvenska 2011
Ulla-Britt Kotsinas, John Helgander
Dialektkontakt, språkkontakt och språkförändring i Norden : Föredrag från ett forskarsymposium 2011
Barbro Söderberg, Inger Larsson
Nordisk medeltidsliteracy i ett diglossiskt och diagrafiskt perspektiv 2010
Inger Larsson (red.)
Leve mångfalden! : Tjugo uppsatser om språk tillägnade Barbro Söderberg 2010
Kjell Lars Berge (utg.), Ulla-Britt Kotsinas (utg.)
Storstadsspråk och storstadskultur i Norden : Föredrag från ett forskarsymposium 2011
Ebba Lindberg
Beskrivande svensk grammatik 2011
Kjell Lars Berge
Tekstnormers diakroni : Noen idéer til en sosiotekstologisk teori om tekstnormendring 2011
Kjell Lars Berge (utg.), Jørgen Fafner, Margaretha Rossholm Lagerlöf,
et al.
Vad är retorik? : Fyra föredrag från en seminarieserie 2011
Amelie Schenström, Mats Eriksson
Studier i stockholmsspråk 1 2011
Jan Einarsson (red.), Barbro Söderberg
Ingemar Olsson 25 augusti 1988 2011
Gunnar Eriksson, Jan Svanlund
Två studier i äldre nysvensk syntax 2011
Curt von Euler, Torleiv Høien, Sven Lange (utg.),
et al.
Läsproblem : Fem uppsatser om barns lässvårigheter 2011
Kristina Svartholm
Relativsatser och andra konstruktioner i dövas skrivna svenska 2012
Berit Holmqvist, Gunnel Källgren
Postgirot som språkmiljö I : Beskrivning av arbetsplatsen. Språk och kommunikation i arbetet 2011
Berit Holmqvist
Postgirot som språkmiljö II : Beskrivning av arbetsspråket 2011
Sven Lange
Barns språkutveckling : En problemorienterad forskningsöversikt 2011
Sven Lange, Magnus Röhl
Furstligt och folkligt : Om Gyllenborgs Birger Jarl och Hallmans Skeppar Rolf 2011
Judith Chrystal, Ulla Ekvall, Sven Lange,
et al.
Datorstödd språkforskning : Fyra uppsatser om lånord, växtnamn, språk- och stilhistoria samt ordgeografi 2010
Krister Platzack (red.)
Nordistbibliografi över serier, tidskrifter m.m. 2011
Inger Larsson
Datorstödd dialektgeografi 2010
Claes Garlén
Svenskans fonologi i kontrastiv och typologisk belysning 2011
Berit Holmqvist
Vad man bör veta när man översätter Kjartan Fløgstad : Resonemang kring en svensk översättning av en norsk roman 2011
Hans Strand
REP 76 : En ordklass- och innehållsanalyserad reportagekorpus i maskinläsbar form 2011
Elsa Härenstam, Lotta Knutsson, Ulf Swedjemark
Enkätsvar om pågående forskning : Seminarieuppsatser läsåret 1981-82 2011
Margareta Westman
Text och textanalys : ur språkvetenskapligt perspektiv 2011
Andreas G. Lombnæs
Tekstens stemmer : Forsøk på metodisk lesning av Johan Falkbergets novelle "Den gyldne sten" (1924) 2011
Lars Huldén
Fredmans handskrifter : En granskning av Magdalena Hellquists doktorsavhandling Handskriftsstudier till Fredmans epistlar 2011
Kenneth Larsson (red.)
Till Sten Malmström : 30 oktober 1977 2011
Lennart Elmevik (red.), Sten Malmström (red.)
Forskning och grundutbildning vid Institutionen för nordiska språk 2011
Annette Fischer. Foto: Pia Nordin

Annette Fischer

Archive and Journal keeping

Email Archive: arkiv.svefler@su.se
Journal keeping: diariet.svefler@su.se

Luke Holmes, Maryann Su Lin Tan. Foto: Pia Nordin

Luke Holmes & Maryann Su Lin Tan

Reference library (Scandinavian Languages, Bilingualism). Purchasing of books (Svefler)

Roger Andersson. Foto: Ingmarie Andersson

Professor Roger Andersson

Editor dissertations and writing series

Pia Nordin. Foto: privat

Communicator Pia Nordin

Editing, printing, DIVA

Laptop och förstoringsglas Foto: kovaleff MostPhotos

Search DiVA, the Publication database of Stockholm University

Böcker i datorskärm. Books in a computer screen. Foto/Photo: Vlad Kochelaevskiy, MostPhotos

Register in DiVA

Register in DiVA
Login is required.

Instructions for registration in DiVA (Library)

The Department's DiVA administrators
Research

Student essays: see (in Swedish) Uppsatsarkiv.