Writing series

Mins (in Swedish)

Author Title Year
Annelie Drewsen, Christina Melander
Utbildning med människan i fokus & "Ett stycke modern kärleks-fysiologi" : Två kandidatuppsatser i svenska 2012
Elin Lindahl, Annika Skogsberg, Tobias Söderberg
Insändare, fjällhandböcker och Ni-tilltal : Tre kandidatuppsatser i svenska 2011
Gunilla Serin
Om orddöd: 41 högtyska lånords uppgång och fall 2011
Martin Ransgart
Begriplighet och engagemang i lärobokstext - en undersökning av läsförståelse hos mellanstadielever 2011
Jennifer Krieghoff
Dekondensering av tre artiklar i Svenska akademiens ordbok 2011
Inger Larsson (red.)
Nordiska språk minns - från 1800-tal till 2000-tal : Jubileumsskrift 2003 2010
Josefin Bloch, Nils Larsson, Staffan Nyström,
et al.
Tre artiklar om generaliserad accent 2 i Östra Svealand 2011
Nicklas Mattsson
Pronominell antecipering och fundamentsplacering av att-satsen i fornsvenska och äldre nysvenska 2011
Maria Falk
Språk- och innehållsintegrerad inlärning och undervisning i praktiken: meningsfull målspråksträning? 2011
Maria Falk
Undervisning på sveng i gymnasieskolan : En empirisk undersökning av interaktionen under några biologi- och kemilektioner där ämnesundervisningen sker på engelska respektive svenska 2011
Elizabeth Nylund
Ett halvsekel med IES 2011
Sven Lange
Till frågan om ortografisk norm på 1600-talet 2011
Magnus Källström
Torbjörn skald och Torbjörn - studier kring två mellansvenska runristare 2011
Patrik Åström (red.)
Förhandlingar vid Fjärde sammankomsten för svenska språkets historia, Stockholm 1-3 november 1995 2011
Ulla-Britt Kotsinas, Anna-Malin Karlsson (utg.), Anna-Britta Stenström
Ungdomsspråk i Norden : Föredrag från ett forskarsymposium 2011
Roger Andersson (utg.), Patrik Åström (utg.)
Till Barbro: Texter och tolkningar tillägnade Barbro Söderberg den 23 september 1997 2011
Anita Hallberg, Petra Vainionpää
Riksdagstalaren i protokollet och Ingvar Carlssons tal och talskrivare : Två studier i politikers talarspråk 2011
Patrik Åström (red.)
Dans och lek och fagra ord - En syndares omvändelse - Den helige Olafs historia : Tre uppsatser om fornsvenska 2011
Ulla-Britt Kotsinas, John Helgander
Dialektkontakt, språkkontakt och språkförändring i Norden : Föredrag från ett forskarsymposium 2011
Barbro Söderberg, Inger Larsson
Nordisk medeltidsliteracy i ett diglossiskt och diagrafiskt perspektiv 2010
Inger Larsson (red.)
Leve mångfalden! : Tjugo uppsatser om språk tillägnade Barbro Söderberg 2010
Kjell Lars Berge (utg.), Ulla-Britt Kotsinas (utg.)
Storstadsspråk och storstadskultur i Norden : Föredrag från ett forskarsymposium 2011
Ebba Lindberg
Beskrivande svensk grammatik 2011
Kjell Lars Berge
Tekstnormers diakroni : Noen idéer til en sosiotekstologisk teori om tekstnormendring 2011
Jan Einarsson (red.), Barbro Söderberg
Ingemar Olsson 25 augusti 1988 2011
Kjell Lars Berge (utg.), Jørgen Fafner, Margaretha Rossholm Lagerlöf,
et al.
Vad är retorik? : Fyra föredrag från en seminarieserie 2011
Amelie Schenström, Mats Eriksson
Studier i stockholmsspråk 1 2011
Gunnar Eriksson, Jan Svanlund
Två studier i äldre nysvensk syntax 2011
Curt von Euler, Torleiv Høien, Sven Lange (utg.),
et al.
Läsproblem : Fem uppsatser om barns lässvårigheter 2011
Kristina Svartholm
Relativsatser och andra konstruktioner i dövas skrivna svenska 2012
Berit Holmqvist, Gunnel Källgren
Postgirot som språkmiljö I : Beskrivning av arbetsplatsen. Språk och kommunikation i arbetet 2011
Sven Lange
Barns språkutveckling : En problemorienterad forskningsöversikt 2011
Sven Lange, Magnus Röhl
Furstligt och folkligt : Om Gyllenborgs Birger Jarl och Hallmans Skeppar Rolf 2011
Judith Chrystal, Ulla Ekvall, Sven Lange,
et al.
Datorstödd språkforskning : Fyra uppsatser om lånord, växtnamn, språk- och stilhistoria samt ordgeografi 2010
Berit Holmqvist
Postgirot som språkmiljö II : Beskrivning av arbetsspråket 2011
Krister Platzack (red.)
Nordistbibliografi över serier, tidskrifter m.m. 2011
Inger Larsson
Datorstödd dialektgeografi 2010
Claes Garlén
Svenskans fonologi i kontrastiv och typologisk belysning 2011
Hans Strand
REP 76 : En ordklass- och innehållsanalyserad reportagekorpus i maskinläsbar form 2011
Berit Holmqvist
Vad man bör veta när man översätter Kjartan Fløgstad : Resonemang kring en svensk översättning av en norsk roman 2011
Elsa Härenstam, Lotta Knutsson, Ulf Swedjemark
Enkätsvar om pågående forskning : Seminarieuppsatser läsåret 1981-82 2011
Margareta Westman
Text och textanalys : ur språkvetenskapligt perspektiv 2011
Andreas G. Lombnæs
Tekstens stemmer : Forsøk på metodisk lesning av Johan Falkbergets novelle "Den gyldne sten" (1924) 2011
Lars Huldén
Fredmans handskrifter : En granskning av Magdalena Hellquists doktorsavhandling Handskriftsstudier till Fredmans epistlar 2011
Kenneth Larsson (red.)
Till Sten Malmström : 30 oktober 1977 2011
Lennart Elmevik (red.), Sten Malmström (red.)
Forskning och grundutbildning vid Institutionen för nordiska språk 2011
Annette Fischer. Foto: Pia Nordin

Annette Fischer

Archive and Journal keeping

Email Archive: arkiv.svefler@su.se
Journal keeping: diariet.svefler@su.se

Luke Holmes, Maryann Su Lin Tan. Foto: Pia Nordin

Luke Holmes & Maryann Su Lin Tan

Reference library (Scandinavian Languages, Bilingualism). Purchasing of books (Svefler)

Roger Andersson. Foto: Ingmarie Andersson

Professor Roger Andersson

Editor dissertations and writing series

Pia Nordin. Foto: privat

Communicator Pia Nordin

Editing, printing, DIVA

Laptop och förstoringsglas Foto: kovaleff MostPhotos

Search DiVA, the Publication database of Stockholm University

Böcker i datorskärm. Books in a computer screen. Foto/Photo: Vlad Kochelaevskiy, MostPhotos

Register in DiVA

Register in DiVA
Login is required.

Instructions for registration in DiVA (Library)

The Department's DiVA administrators
Research

Student essays: see (in Swedish) Uppsatsarkiv.