Linköping

Linköping University
Institutionen för kultur och kommunikation
Tisus
Ioanna Zengler
581 83 LINKÖPING

Contact: Ioanna Zengler
Phone: 013-28 10 00
E-mail: ioanna.zengler@liu.se
Web page: liu.se/ikk/svenska-for-utlandska-studenter/tisus

Lund

Lund University
Språk- och litteraturcentrum
Tisus
Lena Larsson
221 00 LUND

Contact: Lena Larsson
E-mail: lena.larsson@nordlund.lu.se
Web page: sol.lu.se/nordiska/tisus/

Malmö

Malmö University
Fakulteten för lärande och samhälle
Centrum för akademiskt lärarskap
205 06 MALMÖ

Contact: Anita Marttila
Phone: 040-665 73 45
E-mail: anita.marttila@mau.se
Web page: mau.se/utbildning/kampanjsidor/ny-i-sverige/#test-i-svenska

Stockholm

Stockholm University
Department of Swedish Language and Multilingualism
Tisus Stockholm
106 91 STOCKHOLM

Contact: Carina Engström
Phone: 08-16 43 80
Phone hours: Tuesday 9.00–10.00, 15.00–16.00, Wednesday 10.00–11.00
E-mail: tisus.svefler@su.se
Web page: su.se/svefler/tisus

Umeå

Umeå University
Institutionen för språkstudier
Tisus
Eva Harmatova
901 87 UMEÅ

Contact: Eva Harmatova
Phone: 090-786 54 63
E-mail: eva.harmatova@umu.se
Web page: umu.se/institutionen-for-sprakstudier/tisus/

Uppsala

Uppsala University
Institutionen för nordiska språk
Tisus
Malin Hänström
Box 527
751 20 UPPSALA

Contact: Malin Hänström
Phone: 018-471 12 92
Phone hours: Måndag 9.30–11.30, torsdag 13.30–15.30
E-mail: tisus@nordiska.uu.se
Web page: www.nordiska.uu.se/utbildning/kurser/sprakkurser-i-svenska/tisus

Utland

Stockholm University
Department of Swedish Languge and Multilingualism
Tisus utland
106 91 STOCKHOLM

Contact: Carina Engström
Phone: 08-16 43 80
Phone hours: Tisdag 9.00-10.00, 15.00-16.00, onsdag 10.00-11.00
E-mail: tisus.svefler@su.se
Web page: su.se/svefler/tisus