Sjögräsängar skyddar mot sjukdom

Sciencestudien visar att sjögräsängar har en förmåga att rena vatten från skadliga bakterier. De skadliga bakterierna kallas Enterococcus och kommer från avloppsvatten och kan göra människor, fiskar och koraller sjuka. Människor kan få yrlsel, illamående och kräkningar av bakterien. Studien som är gjord i Indonesien visar också att koraller nära sjögräs har mycket mindre sjukdomar än de koraller som är långt från sjögräs. Koraller är har stor artrikedom och är därför viktiga för att bevara den biologiska mångfalden.

Sciencestudien har fått stor uppmärksamhet i media, och Lina Mtwana Nordlund, som är expert på sjögräsekosystemtjänster, är intervjuad i Nature News och säger:

- Den här studien berör något som ofta är ignorerat eller glömt och det är hur sjögräs kan minska effekterna av föroreningar från land och också hur det påverkar marina organismer.

Viktiga för att skydda fiskar

Sjögräsängar förser människor med många viktiga varor och tjänster till exempel fiskemöjligheter och skydd mot stora vågor.  De fyller även viktiga funktioner för andra organismer genom att producera föda, skapa skydd mot rovdjur och fungerar även som barnkammare för vissa djur i havet.

Skärmdump från Nature

 
Skärmdump från Nature

 

Sjögräsängar minskar drastiskt

I takt med ökad exploatering har sjögräsängarnas utbredning minskat drastiskt runt om i världen.

 - Sjögräs har äntligen börjat få mer uppmärksamhet inom forskning och media, kommenterar Lina Mtwana Nordlund. Lina Mtwana Nordlund är forskare på DEEP och leder ett fyraårigt projekt som heter Sjögräsekosystem - funktion och bevarande: en tvärvetenskaplig studie (finansierat av FORMAS).

Sjögräsängar på Zanzibar, Tanzania. Foto: Lina Mtwana Nordlund.
Sjögräsängar på Zanzibar, Tanzania. Foto: Lina Mtwana Nordlund.

 

DEEP har flera forskare som jobbar med sjögräs, här är några av de många artiklar som vi har publicerat som handlar om sjögräs:

Nordlund, L. M., Koch, E. W., Barbier, E. B., & Creed, J. C. (2016). Seagrass Ecosystem Services and Their Variability across Genera and Geographical Regions. PloS one, 11(10), e0163091

Alonso Aller, E., Gullström, M., ... Nordlund, L.M., ..., Eklöf, J.(2014) Single and joint effects of regional- and local-scale variables on tropical seagrass fish assemblages. Mar Biol  161: 2395.

Dahl, M., Deyanova, D., Lyimo, L.D., Näslund, J., Samuelsson, G.S., Mtolera, M.S.P., Björk, M. & Gullström, M. (2016). Effects of shading and simulated grazing on carbon sequestration in a tropical seagrass meadow. Journal of Ecology, 104, 654-664.