Läs pressmeddelandet här, video om studien kan du se nedan.

Det är forskarna Sture Hansson och Lena Kautsky på Institutionen för ekologi, miljö och botanik (DEEP) som ligger bakom studien tillsammans med forskare från bland annat SLU Aqua. Om du vill läsa den vetenskapliga artikeln, hittar du den här.